Jak przygotować projekt

Formaty plików

Przyjmujemy pliki zapisane w formatach:

  • *.pdf - Portable Document Format. Zgodność Acrobat 5 (PDF 1.4) lub niższa.
  • *.jpg - Joint Photographic Experts Group.
  • *.tif - Tagged Image File Format.
  • *.psd - Adobe Photoshop. Wersja CS6 lub niższa.
  • *.ai - Adobe Illustrator. Wersja CS6 lub niższa.
  • *.cdr - CorelDRAW. Wersja X7 lub niższa.

Postać wektorowa

Wszystkie teksty powinne być zamienione na postać wektorową. Możesz przygotować projekt w całości oparty na krzywych, jak i zamieścić w nim bitmapy.

Postać Rastrowa

Pamiętaj, aby przesłane bitmapy (dotyczy zarówno projektów przesłanych w całości jako raster jak i projektów z osadzonymi zdjęciami) miały odpowiednią rozdzielczość. Ta powinna wahać się między 100 a 300dpi. Bitmapy poniżej 50dpi wyglądać mogą nieestetycznie, pojawi się widoczny efekt pikselozy, natomiast wartości wyższe niż 300dpi jedynie sztuczne powiększają rozmiar pliku.

Rozmiar projektu, spady oraz marginesy

Projekty przygotuj w skali 1:1, nie używaj znaczników cięcia, paserów itd.

Wydruki docinane są ręcznie przez naszych pracowników, dlatego nie jest konieczne stosowanie spadów. Jedynym wyjątkiem jest dół projektu, gdzie dla estetyki można zastosować 2cm spadu. Warto, aby projekt posiadał 1cm marginesu od dołu i góry pracy.

Kolorystyka

Zawsze, bezwględnie korzystaj z przestrzeni kolorostycznej CMYK. Jest to model kolorów dedykowany do druku solwnetowego, czyli takiego którego używamy przy wydrukach rollupów oraz ścianek reklamowych. Nie stosuj overprintów. Możesz dołączyć profil kolorystyczny Coated v2, chociaż nie jest to konieczne.

Pamiętaj, niedostosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować błędnym odzworowaniem kolorów.

Ważne

Nie odpowiadamy za wadliwe przygotowanie plików przez klienta.

Zamów